Yunan Mitoloji Serisi #2: Titan ve Olimpiyalı Tanrılar Arasındaki Savaş

Ağustos 22, 2019


Yunan Mitolojisi serimizde bugün ikinci mitimizdeyiz...
İlk paylaştığım mit ile bağlı konular, ilk miti de okumanızı öneririm. Böylelikle konuya daha hakim olabilirsiniz. Serimizin ilk mitinde  Yaratılış (Creation) mitinden bahsettim.

Diğer mitler:
  1. Yaratılış
  2. Titan ile Olimpiyalı Tanrılar Arasındaki Savaş
  3. Prometheus ve İlk Dünya Canlıları
  4. Pandora
  5. Demeter ve Persephone
  6. Echo ve Narcissus
  7. Helius ve Phaeton

Mite dair notlar kendime aittir.
Ve gelelim ikinci Yunan mitimize...

TİTAN İLE OLİMPİYALI TANRILAR ARASINDAKİ SAVAŞ (THE WAR BETWEEN THE TITANS AND THE OLYMPIANS)


Cronus, kız kardeşi olan Rhea ile evlenir. Beraber birçok bebekleri olur.
Cronus babasını orak ile öldürürken ve babası Uranus son nefesini verirken 'Sen beni devirdin, senin bir çocuğunda bir gün büyüyecek ve seni devirecek' kehanetinde bulunmuştu. Chronus babasının bu sözünü zamanla çok düşünür hale gelir. O kadar çok düşünür ki sonunda buna inanır. Çocukları büyüdüklerinde kendi krallığını elinden almaya çalışacaklarından korkarak bütün bebeklerini yutar.
Temsili resim. Kitaplara göre resimdeki gibi çiğneyip, ısırıp yutmuyor. Direkt olarak bir bütün halinde yutuyor.

Rhea çocuklarına bu şekilde davranan Cronus'e çok kızar ve bir plan yapar. Cronus, yeni doğan altıncı çocuğunu yiyecek olduğunda, Rhea çok büyük bir taşı kundaklayarak Cronus'un görebileceği yere koyar. Cronus bunun taş olduğundan hiç şüphe etmeden yutar ve taş olduğunu fark etmez.
Rhea, eğer altıncı bebeğini başka bir yere götürmezse kendisinin Cronus'u kandırdığını anlayacağını farkındaydı. Bu nedenle altıncı bebeği olan 'Zeus'u oldukları yerden uzaklara, çok uzaklara götürür.
Çok uzaklarda nymphler yaşıyordu. Rhea, nymphlerin yanına giderek bebeği Zeus'u nymphlere emanet eder.
Nymph: Nymphler mitolojide geçen ağaçların bol olduğu ormanlarda, çoğunlukla su kenarlarında (nehir gibi) yaşayan; çok çekici , dişi  bakire yaratıklardır. Türkçeye 'peri' ya da 'su perisi' olarak çevrilir.
Amalthea adındaki nymph, Zeus'u büyütür. Büyüdüğü zaman annesi Rhea, çocuğu Zeus'u artık yanında ister ve onu yanına alır. Tabii ki Cronus, Zeus'un kendi oğlu olduğundan haberi yoktur. Zeus, babasının yanında onun oğlu olduğunu çaktırmadan saki (içki sunan kimse) olarak hizmet verir.
Zeus artık kardeşlerini kurtarma vaktinin geldiğini anlayınca babasının şarabına zehir koyar. Bu zehir babasını öldürmeyecek fakat kusmasını ve bir süre hasta hissetmesini sağlayacaktı. Kustuğu zaman içindeki bütün zamanında yutmuş olduğu bebekleri şimdi koca birer Tanrı/Tanrıça olarak geri ağzından çıkarır.
Kurtulan kardeşler birbirlerini sonunda kapalı bir yerde değilde dünya üzerinde gördükleri için çok mutlu olurlar. Fakat aynı zamanda biliyorlar ki babası Cronus, iyileştiği zaman çocuklarını tekrar yutacaktı. Bu yüzden Olimpos Dağı'na (Olympos) kaçarlar.
Olimpos (Olympos): Olimpos Dağı gerçekte var olmasına rağmen bu mitte geçen Olimpos Dağı tamamen mitikal bir dağdır. Yani gerçekte var olmayan bir dağ. Mite göre bu dağa insanlar ulaşamaz, sadece tanrıların yaşayabildiği, tanrılara özel bir dağdır.
Kaçmalarından sonra Zeus, tüm kardeşleriyle konuşarak babası hakkında isyan eder ve babasına karşı savaş açar. Böylelikle Titanlar ile Olimpiyalı/Olimposlu Tanrılar arasındaki savaş başlar.
Eskiden beri Titan olan sadece Themis , Prometheus ve Cyclopes kardeşler Olimpiyalı tanrıların tarafına geçerler.
Cyclopes kardeşler çok iyi zanaatçılardır. Zeus için yıldırım şeklinde ok, Poseidon için üç başlı mızrak ve Hades için büyülü bir miğfer yapmışlardır.
Bu savaşın on yıl sürdüğü söylenir. On yıllık savaşın sonunda Olimpiyalı tanrılar galip gelirler. Hatta en son savaşı kazandıktan sonra Zeus, babası ile üç kez güreş yapar ve üç kez kazanır.
Savaş bittikten sonra sıra ceza vermeye gelir. Olimpiyalı tanrılar Titanların çoğunu Tartarus'a göndermişlerdir.
Bazı Titanlılara ise daha özel cezalar verilmiştir. The Hundred-Handed Ones (Yüz Elli Olanlar), Tartarus zindanının gardiyanları olmuştur.  Atlas, savaşta Titanlıları yöneten büyük liderdi. Bu yüzden Atlas'a dünyayı omuzlarında taşıma cezası verir.

Ek bilgi: Türkçede ki atlas kelimesi de buradan gelmektedir.
Son olarak Olimpiyalı tanrılar babaları Cronus'u tamamen yok etmek istemediler. Ceza olarak onu sonsuza kadar orada kalması için Ölüm Adası'na gönderirler.
Ve  bu mitimizin en sonunda Zeus, Hades ve Poseidon evrenin kontrolünü kendi aralarında ayırdılar. Zeus, tanrıların kralı / babası ve gökyüzünün hakimi oldu. Hades, yeraltı dünyasının ve ölüm adasının hakimi oldu. Poseidon ise dünyadaki tüm suların (deniz, göl, nehir...) kontrolünü ele alır.
Ek bilgi: Toplamda on iki Olimpiyalı tanrı vardır. Bunlar: Zeus Poseidon, Demeter, Hestia, Hera, Athena, Hephaestus, Ares, Apollo, Artemis, Aphrodite ve Hermes.
*Hades, Olimpiyalıların kardeşi olmasına rağmen Olympus'tan çok uzak, yer altında yaşadığı için Olimpiyalı tanrı olarak göz önünde bulundurulmuyor.

3 yorum

Hakaret içeren ya da rahatsızlık verici yorumlar ve gönderiden alakasız yorumlar paylaşılmayacaktır.

Yorumunuz için teşekkür ederim.