Kral Lear Genel Bilgiler, Karakterler ve I. Perde Özeti

Ekim 20, 2019


Ders notlarım
2. perdenin özetini görmek isterseniz tıklayınız.

  GENEL BİLGİLER

  Orijinal adı: The Tragedy of King Lear
  Yazarı: William Shakespeare
  Tür: Trajedi
  Yazıldığı tarih: 1606
  Yazıldığı yer: İngiltere
  Ait olduğu edebi dönem: Rönesans Edebiyatı

  KARAKTERLER

  Kral Lear: Kral Lear, eserimizin trajik kahramanıdır. Yaşlanmakta olan Kral Lear çok büyük hatalar yapar ve bunun bedelini delirmek ve ölümle öder.
  Goneril: Kral Lear'ın üç kızından en büyüğüdür. 
  Regan: Kral Lear'ın ortanca kızıdır.
  Cordelia: Kral Lear'ın en küçük kızıdır. 
  Gloucester: Kral Lear'a bağlı kont. 
  Edmund: Gloucester'ın gayrimeşru oğludur.
  Edgar: Gloucester'ın oğlu
  Kent: Gloucester gibi Kral Lear'a bağlı bir kont.
  Soytarı: Kral Lear'ın soytarısı. Kral Lear ile çok fazla vakit geçirir ve bilmece gibi konuşur. 
  Albany: Goneril'in kocasıdır.
  France: Cordelia'nın kocasıdır.
  Oswald: Goneril'in hizmetkarı.

  Not: Birinci perde beş sahneden oluşmaktadır ve ben de sahne sahne özetledim.

  KRAL LEAR I. PERDE ÖZETİ


  1. SAHNE

  Britanya Kral'ı Lear artık yaşlandığından dolayı krallığını üç sevgili kızına ve eşlerine bölüştürmeye karar verir. Bu yüzden Goneril (en büyük kızı), Regan (ortanca kızı) ve Cordelia'yı (en küçük kızı) çağırarak kendisine söyleyebilecekleri güzel sözlere göre krallığını bölüştüreceğini söyler. Büyük kızı Goneril ve ortanca kızı Regan babalarını öve öve bitiremez fakat sıra en küçük kızı olan Cordelia'ya gelince pekte ummadığı bir cevapla karşılaşır... Cordelia, ablaları gibi süslü, abartılı sözler söyleyemeyeceğini ve sözden çok icraatin önemli olduğunu düşünür. Bu yüzden Kral Lear, küçük kızına babası için ne söyleyebileceğini sorduğunda Cordelia 'Hiçbir şey...' diye cevap verir. Bunun üzerine Kral Lear 'Hiçbir şeye karşılık hiç' diye cevaplandırarak Cordelia'yı evlatlıktan reddeder ve krallığını iki kızı arasında paylaştırır. Kral Lear'ın çok sevdiği bir kont olan Kent araya girip Kral Lear'a böyle bir şey yapmamasını söylediğinde Kral Lear, Kent'i krallığından kovar.


  2. Sahne

  Gloucester'ın gayri meşru oğlu olan Edmund, insanların kendisini piç konumunda görmesinden hiç hoşlanmaz ve kardeşi Edgar'ı kıskanır. Bunun üzerine kardeşi Edgar'a komplo kurar. Babasına, sanki Edgar babasının ardından kötü konuşuyormuş gibi gösterir ve onu öldüreceğini planladığına inandırmaya çalışır. Gloucester bu yalanlara inanır. Kardeşi Edgar'a da arkandan komplo kuruluyor imaji vererek kardeşine komployu başkasının kurduğuna inandırır. Ayrıca babasının da ona çok kızgın olduğunu bu yüzden kaçması gerektiğini söyler.

  3.  ve 4. Sahne

  Goneril babası Lear'dan rahatsız olmaya başlar. Goneril'e göre babası yaşlandıkça çocuklaşmaya başlamıştır. Her şeye alınıyor ve herkese azar çekiyordur. Ayrıca Lear'ın adamları da Goneril'in çalışanlarına zorbalık yapmaktadır. Bunun üzerine Goneril babası yüzünden krallığa zarar gelmesinden çok korkmaya başlar ve kendisine çalışanlara ve kardeşi Regan'a babasının durumundan bahseder ve onu artık dinlememeleri gerektiğini söyler. 

  Bu sırada Kent, kılık değiştirerek Lear'ın yanına gelir ve onun yoldaşı olmak istediğini söyler. Lear kılık değiştirmiş olan Kent'e sorular sorarken Oswald gelir. Lear, Oswald'a kızı Goneril'in nerede olduğunu sorar ve Oswald sadece bağışlayın diyerek odayı terk eder. Bunun üzerine Lear çok sinirlenir ve Oswald'ı geri çağırtır. Ukalaca davranan Oswald'ı Kent pataklar. Bunun üzerine Lear, Kent'i hizmetine alır.

  Ardından Goneril gelir ve babasına rahatsız olduğu durumlardan bahseder. Lear çok üzülür. Çok saygı gören Kral Lear şimdi nasıl durumlara düşmüştü... Bunu kaldıramaz ve gitmeyi düşünür. 


  5. Sahne

  Albany Dükü'nün sarayının önündeki avluda soytarısı ile dertleşen Lear artık küçük kızına yaptığının haksızlık olduğunu düşünmeye başlar. Atlarının hazırlanışından sonra yola çıkar.

  3 yorum

  Hakaret içeren ya da rahatsızlık verici yorumlar ve gönderiden alakasız yorumlar paylaşılmayacaktır.

  Yorumunuz için teşekkür ederim.